Mūsų paslaugos

Geodeziniai matavimai

Geodeziniai matavimai

Geodeziniai matavimai – tai matavimai, kurie yra atliekami koordinuojant žemės sklypo posūkio taškus, esamus statinius, žemės naudmenų kontūrus ir inžinierinius tinklus...

Kadastriniai matavimai

Kadastriniai matavimai

Žemės sklypų kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais yra identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės...

Topografinės nuotraukos

Topografinės nuotraukos

Topografinė nuotrauka, arba toponuotrauka – tai planas, kuriame matomi visi svarbiausi sklypo objektai, jei reikia, nurodomos ir žemės sklypo ribos...

Kontrolinės išpildomosios nuotraukos

Kontrolinės išpildomosios nuotraukos

Kontrolinės išpildomosios nuotraukos – tai tikslus nekilnojamojo daikto padėties vietovėje atvaizdavimas plane. Kontrolinės išpildomosios nuotraukos parengiamos atliekant...

Sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami formuojant naujus žemės sklypus taip pat ir pertvarkant žemės sklypus: padalijant į du ar daugiau žemės sklypų, atidalijant bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės...

Statinių, patalpų kadastriniai matavimai

Statinių, patalpų kadastriniai matavimai

Statinių, patalpų kadastriniai matavimai atspindi daikto dydį, fizinę būklę, turto vertę, buvimo vietą ir kitus objekto rodiklius, taip pat fiksuojamus nekilnojamojo turto pakitimus. Šie matavimai atliekami, kai..

Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinės nuotraukos

Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinės nuotraukos

Požeminių tinklų ir komunikacijų kontrolinės- geodezinės nuotraukos– tai inžinerinių tinklų erdvinės padėties nustatymas geodeziniais matavimais, nurodant atstumus...

Žemės sklypo ribų atstatymas

Žemės sklypo ribų atstatymas

Žemės sklypo ribų atstatymas – tai žemės sklypo ribų paženklinimas riboženkliais. Jei ženklinamame sklype buvo pastatyti laikini riboženkliai, jie yra pakeičiami nuolatiniais...

Pastatų ašių nužymėjimas

Pastatų ašių nužymėjimas

Pastatų ašių nužymėjimas – tai tikslūs geodeziniai matavimai, atliekami pradedant pastato statybos procesus. Ašių nužymėjimas reikalingas, kad statant statinį..

Kaimo plėtros projektas

Kaimo plėtros projektas

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas – vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas, rengiamas siekiant kaimo gyvenamųjų vietovių neurbanizuotose ir neurbanizuojamose...