Kaimo plėtros projektai

 Kaimo plėtros projektai
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas – vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas, rengiamas siekiant kaimo gyvenamųjų vietovių neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės ūkiu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai skirstomi į:
         – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti;
         – kaimo plėtros žemėtvarkos projektai pagalbinio ūkio pastatų vietai parinkti;
         – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miško įveisimui;
         – kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rekreacinės paskirties(kaimo turizmo) pastatų vietai parinkti.

Kodėl verta kaimo plėtros projektus patikėti UAB „GeoLinas“ įmonei?

 
Atestuoti geodezijos specialistai Jūsų sklypui parengs kaimo plėtros žemėtvarkos projektą bei suderins jį su reikalingomis institucijomis, visuomene bei kitomis įstaigomis.