Sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAI
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami formuojant naujus žemės sklypus taip pat ir pertvarkant žemės sklypus: padalijant į du ar daugiau žemės sklypų, atidalijant bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuojant atskirus žemės sklypus, sujungiant kelis bendras ribas turinčius, tos pačios pagrindinės naudojimo paskirties žemės sklypus. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai reikalingi, kai:
  • norima įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu,
  • kai laisvoje valstybinėje žemėje nėra galimybės suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
  • numatant miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis Miškų įstatyme numatytais atvejais.

Kodėl verta žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus patikėti UAB „GeoLinas“ specialistams?

 
Nes mūsų įmonės specialistų parengti projektai pasižymės detalumu ir tikslumu.