Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinės nuotraukos

geosezija
Požeminių tinklų ir komunikacijų kontrolinės- geodezinės nuotraukos– tai inžinerinių tinklų erdvinės padėties nustatymas geodeziniais matavimais, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų.
Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų bei su jų eksploatacija susijusių požeminių bei antžeminių statinių požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos atliekamos:
1. Siekiant pagerinti požeminių inžinerinių tinklų tiesimo kokybę
2. Siekiant sudaryti patikimas sąlygas komunikacijų saugiam ir racionaliam eksploatavimui
3. Norint sukaupti patikimus topografinius duomenis teritorijų planams rengti,
4. Norint išvengti neracionalių pakartotinių tyrinėjimų.

Kodėl verta požeminių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas užsakyti UAB „GeoLinas“ įmonėje?geodezija

 
Nes mūsų įmonės specialistų parengtos požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinės nuotraukos bus tikslios, detalios ir kokybiškos.