Kadastriniai matavimai

kadastriniai matavimai
Žemės sklypų kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais yra identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys. Kadastriniai matavimai atliekami žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant, parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

Kodėl verta kadastrinių matavimų paslaugą užsakyti UAB „GeoLinas“?kadastriniai matavimai

 
Kadastrinius matavimus verta rinktis pas mus, nes mes jums pasiūlysime itin gerą kainą ir garantuosime darbų kokybę.