Žemės sklypo ribų atstatymas

Riboženklių-atstatymas
Žemės sklypo ribų atstatymas – tai žemės sklypo ribų paženklinimas riboženkliais. Jei ženklinamame sklype buvo pastatyti laikini riboženkliai, jie yra pakeičiami nuolatiniais. Jei riboženklių nebėra, t. y. jie buvo sunaikinti, riboženkliai yra atstatomi ženklinimo metu. Žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos pagal žemės sklypo posūkio taškų koordinates, atstatant sunaikintus riboženklius. Pastatų ašių nužymėjimo darbai atliekami statant naujus pastatus, pagal suprojektuoto pastato koordinates.
Ribų ženklinimo ir riboženklių atstatymo darbai vykdomi, remiantis visais turimais planais, žemėtvarkos projektais ar kitais su teritorijų planavimu susijusiais dokumentais.ribozenkliai-ribozenkli

Kodėl verta žemės sklypo ribų atstatymo paslaugą užsakyti UAB „GeoLinas“ įmonėje?

 
Nes mes žemės sklypo ribas atstatysime itin tiksliai ir greitai.